Clarificări privind modalitatea de acordare a avansului beneficiarilor privați POP 2007 - 2013

Conform prevederilor OUG nr. 74/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 222, lit. c), avansul se poate acorda: “…de până la 100% din valoarea totala eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată. Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, in termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.”

ANUNT DE ANULARE a procedurii atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

ANUNT DE ANULARE  a procedurii atribuirea contractului de  servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

ANUNT DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

ANUNT DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către beneficiarii POP 2007 - 2013

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea...

Ghidurile solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI 2013

Model evidenta cheltuielilor revizuit (xls, 92 KB)

- ORDIN nr. 3427 din 13 septembrie 2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE

AXA PRIORITARĂ 1

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.3 - „Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate” (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.3 (1,8 MB)


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.4 – „Pescuitul de coastă la scară redusă“
• Acţiunea 1: Proiecte colective în conformitate cu art. 26 (4) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
• Acţiunea 2: Sprijin pentru pensionare anticipată
• Acţiunea 3: Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate (476 KB)
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.4 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 2

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1 - „Acvacultură”
• Acţiunea 1 – Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole
• Acţiunea 2 – Variaţiile producţiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente
• Acţiunea 3 – Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.1 - actiunile 1,2,3 (1,8 MB)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 1: Protecţia mediului
(revizuit)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.1  (update 11.11.2013, revizuit 04.12.2013)


  GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 2: Trecerea la acvacultura ecologică
(update 11.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.2


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 3: Acvacultura durabila in situri Natura 2000
(update: 04.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.3


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.2. – „Pescuitul în apele interioare”
Acţiunea 1: Nave de pescuit în apele interioare
Operaţiunea 2: Schimbarea destinaţiei ambarcaţiunilor către alte activităţi în afara pescuitului (update: 04.12.2013)

Anexe la Masura 2.2 - act.1 - op.3


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.3 - „Prelucrarea şi comercializarea peştelui”  (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.3 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.1. – Acţiuni colective
Actiunea: Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători

Anexe la Masura 3.1 (update 04.11.2013)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.3. „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi”
Actiunea 1:Investiţii în porturi de pescuit existente

Anexe la Masura 3.3 (update 04.11.2013)

Manuale de proceduri

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR POP. DOCUMENTE EDITABILE (1,35 MB)

M02-24 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA MASURII 2.4 INGINERIE FINANCIARA (9,04 MB)

M04-02 - MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU ARHIVARE (284 KB)

ANEXE LA M04-02 (661 KB)

M06-01 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU MANAGEMENT SI ORGANIZARE (32,6 MB) KB)

M06-08 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (39,8 MB)

M06-08 - rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (3,67 MB)

ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev.1 (7,88 MB)

UPDATE - M06-08 - rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (4,70 MB)

ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev3 (2,92 MB)

M06-16 - MANUALUL DE PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA, INTRODUCEREA SI ABANDONUL PROCEDURILOR (4,93 MB)

M07-06 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU PROGRAMARE, EVALUARE, MONITORIZARE SI RAPORTARE POP (21,5 MB)

ARHIVA - M07-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (12,1 MB)

M07-13 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (16,0 MB)

M07-13 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (7,83 MB)

UPDATE - M07-13 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (6,83 MB)

M08-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (8,53 MB)

M08-10 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTROL, ANTIFRAUDA, NEREGULI SI RECUPERARE CREANTE BUGETARE(75,8 MB)

ARHIVA - M09-03 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (18,4 MB)

ARHIVA - UPDATE - M09-03 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (6,67 MB)

ARHIVA - M09-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (21,5 MB)

ARHIVA- M09-04 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (3,26 MB)

ARHIVA - M09-04 rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (5,34 MB)

UPDATE - M09-04 rev.4 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (23,3 MB)

M10-02 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (31,1 MB)

M10-02 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (17,7 MB)

UPDATE - M10-02 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (8,89 MB)

ARHIVA - M10-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (7,94 MB)

M10-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (17,1 MB)

M10-05 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (49,2 MB)

M10-05 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (24,0 MB)

UPDATE - M10-05 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (3,98 MB)

M11-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (15,3 MB)

UPDATE - M11-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (17,1 MB)