Ordin 1453 din 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului 329 din 2009

În Monitorul Oficial nr. 739/10.10.2014 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1453/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013.

DECIZIE 245 din 22 septembrie 2014

Începând cu data prezentei decizii, solicitările beneficiarilor de prelungire a termenului de execuţie a proiectului peste 24 de luni, astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă, nu se mai aprobă.

Clarificări privind modalitatea de acordare a avansului beneficiarilor privați POP 2007 - 2013

Conform prevederilor OUG nr. 74/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 222, lit. c), avansul se poate acorda: “…de până la 100% din valoarea totala eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată. Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, in termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.”

ANUNT DE ANULARE a procedurii atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

ANUNT DE ANULARE  a procedurii atribuirea contractului de  servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot

Ghidurile solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI 2013

Model evidenta cheltuielilor revizuit (xls, 92 KB)

- ORDIN nr. 3427 din 13 septembrie 2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE

AXA PRIORITARĂ 1

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.3 - „Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate” (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.3 (1,8 MB)


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.4 – „Pescuitul de coastă la scară redusă“
• Acţiunea 1: Proiecte colective în conformitate cu art. 26 (4) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
• Acţiunea 2: Sprijin pentru pensionare anticipată
• Acţiunea 3: Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate (476 KB)
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.4 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 2

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1 - „Acvacultură”
• Acţiunea 1 – Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole
• Acţiunea 2 – Variaţiile producţiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente
• Acţiunea 3 – Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.1 - actiunile 1,2,3 (1,8 MB)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 1: Protecţia mediului
(revizuit)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.1  (update 11.11.2013, revizuit 04.12.2013)


  GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 2: Trecerea la acvacultura ecologică
(update 11.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.2


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 3: Acvacultura durabila in situri Natura 2000
(update: 04.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.3


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.2. – „Pescuitul în apele interioare”
Acţiunea 1: Nave de pescuit în apele interioare
Operaţiunea 2: Schimbarea destinaţiei ambarcaţiunilor către alte activităţi în afara pescuitului (update: 04.12.2013)

Anexe la Masura 2.2 - act.1 - op.3


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.3 - „Prelucrarea şi comercializarea peştelui”  (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.3 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.1. – Acţiuni colective
Actiunea: Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători

Anexe la Masura 3.1 (update 04.11.2013)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.3. „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi”
Actiunea 1:Investiţii în porturi de pescuit existente

Anexe la Masura 3.3 (update 04.11.2013)

Manuale de proceduri

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR POP. DOCUMENTE EDITABILE (1,35 MB)

M02-24 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA MASURII 2.4 INGINERIE FINANCIARA (9,04 MB)

M04-02 - MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU ARHIVARE (284 KB)

ANEXE LA M04-02 (661 KB)

M06-01 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU MANAGEMENT SI ORGANIZARE (32,6 MB) KB)

M06-16 - MANUALUL DE PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA, INTRODUCEREA SI ABANDONUL PROCEDURILOR (4,93 MB)

M07-06 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU PROGRAMARE, EVALUARE, MONITORIZARE SI RAPORTARE POP (21,5 MB)

UPDATE - M07-08 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR - (9,78 MB) 
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014

ANEXE LA M07-08 (606 KB)

M07-13 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (16,0 MB)

M07-13 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (7,83 MB)

UPDATE - M07-13 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (1,44 MB)

M08-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (8,53 MB)

UPDATE - M09-10 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTROL, ANTIFRAUDA, NEREGULI SI RECUPERARE CREANTE BUGETARE (17,32 MB)
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014

M10-02 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (31,1 MB)

M10-02 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (17,7 MB)

M10-02 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (8,89 MB)

UPDATE - M10-02 rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (3,38 MB)

M11-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (15,3 MB)

M11-03 rev.1- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (17,1 MB)

UPDATE - M11-03 rev.3- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (3,54 MB)

UPDATE - M11-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (17,1 MB)

UPDATE - M11-05 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (8,21 MB)
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014

ARHIVA

ARHIVA - M06-08 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (39,8 MB)

ARHIVA - M06-08 - rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (3,67 MB)

ARHIVA - ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev.1 (7,88 MB)

ARHIVA - M06-08 - rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (4,70 MB)

ARHIVA - ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev3 (2,92 MB)

ARHIVA - M07-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (12,1 MB)

ARHIVA - M08-10 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTROL, ANTIFRAUDA, NEREGULI SI RECUPERARE CREANTE BUGETARE (75,8 MB)

ARHIVA - M09-03 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (18,4 MB)

ARHIVA - M09-04 rev.4 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (23,3 MB)

ARHIVA - M09-03 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (6,67 MB)

ARHIVA - M09-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (21,5 MB)

ARHIVA- M09-04 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (3,26 MB)

ARHIVA - M09-04 rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (5,34 MB)

ARHIVA - M10-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (7,94 MB)

ARHIVA - M10-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (17,1 MB)

ARHIVA - M10-05 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (49,2 MB)

ARHIVA - M10-05 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (24,0 MB)

ARHIVA - M10-05 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (3,98 MB)