Elaborarea primei versiuni a POPAM 2014-202

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) - Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (DGP-AMPOP), anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) şi depunerii notificării la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) pentru obţinerea avizului de mediu pentru POPAM.

DECIZIE nr. 8 din 14 ianuarie 2015

În implementarea Axei Prioritare 4, Măsura 4.1 -Dezvoltarea Durabilă a Zonelor de Pescuit, pentru operaţiunile ce se vor efectua în cursul anului 2015, pentru conversia în EURO, se va utiliza cursul de schimb al euro stabilit de INFOREURO în luna ianuarie 2015, respectiv 1 EURO = 4,4847 RON

DECIZIE 290 din 25 noiembrie 2014

Începând cu data prezentei decizii, Decizia nr. 245/22.09.2014 îți încetează valabilitatea

Informare cu privire la participarea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit la INDAGRA 2014

În perioada  29 octombrie – 2 noiembrie 2014, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, participă la Târgul Internaţional de produse şi echipamente pentru agricultură INDAGRA 2014. Vă aşteptăm la standul 3, platforma 12 (intrarea A), în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo.

Ghidurile solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI 2013

Model evidenta cheltuielilor revizuit (xls, 92 KB)

- ORDIN nr. 3427 din 13 septembrie 2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE

AXA PRIORITARĂ 1

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.3 - „Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate” (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.3 (1,8 MB)


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.4 – „Pescuitul de coastă la scară redusă“
• Acţiunea 1: Proiecte colective în conformitate cu art. 26 (4) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
• Acţiunea 2: Sprijin pentru pensionare anticipată
• Acţiunea 3: Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate (476 KB)
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 1.4 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 2

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1 - „Acvacultură”
• Acţiunea 1 – Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole
• Acţiunea 2 – Variaţiile producţiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente
• Acţiunea 3 – Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii
(update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.1 - actiunile 1,2,3 (1,8 MB)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 1: Protecţia mediului
(revizuit)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.1  (update 11.11.2013, revizuit 04.12.2013)


  GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 2: Trecerea la acvacultura ecologică
(update 11.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.2


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.1. – Acvacultură
Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 3: Acvacultura durabila in situri Natura 2000
(update: 04.11.2013)

Anexe la Masura 2.1 - act.4 - op.3


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.2. – „Pescuitul în apele interioare”
Acţiunea 1: Nave de pescuit în apele interioare
Operaţiunea 2: Schimbarea destinaţiei ambarcaţiunilor către alte activităţi în afara pescuitului (update: 04.12.2013)

Anexe la Masura 2.2 - act.1 - op.3


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 2.3 - „Prelucrarea şi comercializarea peştelui”  (update 11.03.2013)

 Anexe la Masura 2.3 (1,8 MB)


AXA PRIORITARĂ 3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.1. – Acţiuni colective
Actiunea: Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători

Anexe la Masura 3.1 (update 04.11.2013)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 3.3. „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi”
Actiunea 1:Investiţii în porturi de pescuit existente

Anexe la Masura 3.3 (update 04.11.2013)

Manuale de proceduri

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR POP. DOCUMENTE EDITABILE (1,50 MB)

M02-24 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA MASURII 2.4 INGINERIE FINANCIARA (9,04 MB)

M03-17 -MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR (402 KB)

M04-02 - MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU ARHIVARE (284 KB)

ANEXE LA M04-02 (661 KB)

UPDATE - M04-11 - MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU COMUNICARE, INFORMARE ŞI PUBLICITATE (7,10 MB)

M06-01 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU MANAGEMENT SI ORGANIZARE (32,6 MB)

M06-16 - MANUALUL DE PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA, INTRODUCEREA SI ABANDONUL PROCEDURILOR (4,93 MB)

M07-06 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU PROGRAMARE, EVALUARE, MONITORIZARE SI RAPORTARE POP (21,5 MB)

UPDATE - M07-08 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR - (9,78 MB) 
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014

ANEXE LA M07-08 (9,47 MB)

INSTRUCTIUNE DE LUCRU 1 - M07-08 (175 KB)
Aceste documente au fost aprobate prin instructiunea nr. 327.125/10.12.2014

INSTRUCTIUNE DE LUCRU 2 - M07-08 (927 KB)
Aceste documente au fost aprobate prin instructiunea nr. 327.691/18.12.2014

M07-13 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (16,0 MB)

M07-13 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (7,83 MB)

UPDATE - M07-13 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 (1,44 MB)

M08-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (8,53 MB)

UPDATE - M09-10 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTROL, ANTIFRAUDA, NEREGULI SI RECUPERARE CREANTE BUGETARE (17,32 MB)
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014

M10-02 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (31,1 MB)

M10-02 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (17,7 MB)

M10-02 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (8,89 MB)

UPDATE - M10-02 rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE (3,38 MB)

M11-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (15,3 MB)

M11-03 rev.1- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (17,1 MB)

UPDATE - M11-03 rev.3- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (3,54 MB)

M11-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (17,1 MB)

INSTRUCTIUNE SI MANUAL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE M11-04 rev.1 (8,24 MB)

UPDATE - INSTRUCTIUNE SI MANUAL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE M11-04 rev.2 (4,59 MB)

UPDATE - M11-05 - rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (25,7 MB)

INSTRUCTIUNE DE LUCRU - M11-05-rev.2 (1,04 MB)

MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CONTROL POP - versiunea 1.0 (10,8 MB)

UPDATE - INSTRUCTIUNE MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CONTROL POP - versiunea 1.0-rev.1 (2,83 MB)

ARHIVA

ARHIVA - M06-08 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (39,8 MB)

ARHIVA - M06-08 - rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (3,67 MB)

ARHIVA - ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev.1 (7,88 MB)

ARHIVA - M06-08 - rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT SI AUTORIZAREA PLATILOR (4,70 MB)

ARHIVA - ANEXE LA MANUALUL DE PRODEDURĂ M06-08 - rev3 (2,92 MB)

ARHIVA - M07-07 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA (12,1 MB)

ARHIVA - M08-10 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTROL, ANTIFRAUDA, NEREGULI SI RECUPERARE CREANTE BUGETARE (75,8 MB)

ARHIVA - M09-03 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (18,4 MB)

ARHIVA - M09-04 rev.4 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (23,3 MB)

ARHIVA - M09-03 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (6,67 MB)

ARHIVA - M09-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (21,5 MB)

ARHIVA- M09-04 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (3,26 MB)

ARHIVA - M09-04 rev.3 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (5,34 MB)

ARHIVA - M10-03- MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE (7,94 MB)

ARHIVA - M10-04 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU CONTRACTARE (17,1 MB)

ARHIVA - M10-05 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (49,2 MB)

ARHIVA - M10-05 rev.1 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (24,0 MB)

ARHIVA - M10-05 rev.2 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (3,98 MB)

M11-05 - MANUALUL DE PROCEDURA PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 5 - ASISTENTA TEHNICA (8,21 MB)
Versiunea aprobată prin Ordinul MADR 1502 din 3 octombrie 2014