Vineri, 03 Februarie 2017 12:33

Planul anual de lucru 2017 privind lansările de apeluri Recomandat

Planul anual de lucru 2017 privind lansările de apeluri
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea apelului nr.2 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.23, II.2 și IV.4 Ghidul aferent măsurii lansate se regăsesc la adresa : http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile M II.3. și M II.4. Ghidurile aferente măsurlor lansate se regăsesc la adresa : http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html Descarcă ataşamente Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-II.3.pdf Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-II.4.pdf Chestionar-pentru-solicitanti.doc
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4. Descarcă ataşamente: Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-I.6.pdf Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-I.23.pdf Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-II.2.pdf Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-II.10.pdf Anunt-lansare-apel-nr.1-cereri-finantare-masura-IV.4.pdf Chestionar-pentru-solicitanti.doc
Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4), având alocată pentru această sesiune valoarea eligibilă de 42.315.587,25 Euro, finanțată din Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Descarcă ataşamente: Anunt lansare Masura 3.2
Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunţă lansarea sesiunii a II-a de primire cereri de finanţare pentru următoarea măsură pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit și acvacultură conform POPAM 2014-2020: MASURA III.1 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură Durată sesiune: 13.05.2016 - 03.06.2016
Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță prelungirea, până la data de 22.01.2016 a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, având alocată pentru această sesiune suma de 1.066.800,00 euro. Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale POPAM,…
Joi, 03 Decembrie 2015 17:25

Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea, în data de 03.12.2015, a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru următoarea măsură pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit și acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM): Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, având…