Joi, 15 Decembrie 2016 18:20

Anunț privind lansarea apelului nr.2 de cereri de finanțare pentru măsurile I.6, I.23, II.2 și IV.4 Recomandat

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea apelului nr.2 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.23, II.2 și IV.4

Ghidul aferent măsurii lansate se regăsesc la adresa : http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html

Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html