Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut Măsura II.10 - Apel I
Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut Masura IV.4 -Apel I
Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut Masura II.2 -Apel I
Selecția finală a Cererilor de Finanțare depusă în cadrul Măsurii III.2 în zona ITI Delta Dunării
Situația rectificată privind stadiul verificării conformității administrative a cererilor de finanțare aflate în competiția națională
Situația privind stadiul verificării conformității administrative a cererilor de finanțare aflate în competiția națională
Selecția parțială rectificată a Cererilor de Finanțare depusă în cadrul Măsurii III.2 în zona ITI Delta Dunării
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea apelului nr.2 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.23, II.2 și IV.4 Ghidul aferent măsurii lansate se regăsesc la adresa : http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html
Selecția parțială a Cererilor de Finanțare depusă în cadrul Măsurii III.2 în zona ITI Delta Dunării
Situația privind stadiul verificării conformității administrative a cererilor de finanțare pentru care se aplică mecanismul ITI Delta Dunării pentru Măsura III.2
Pagina 1 din 11