Miercuri, 09 Ianuarie 2019 12:28

Achizitii publice 2019 Recomandat

Strategia anuala de achizitii 2019 Proiect PAAP si Anexa directe 2019
Vineri, 05 Ianuarie 2018 09:53

Achizitii publice 2018 Recomandat

Strategia anuala de achizitii 2018 Proiect PAAP si Anexa directe 2018
ANUNŢ - Achiziţionarea de servicii de organizare a două serii de instruire, fiecare serie având câte 2 module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP – AM POPAM (25 persoane / serie) având ca temă evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
ANUNȚ - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze servicii de asigurare facultativa tip CASCO si serviciile de asigurare tip RCA pentru autoturismele din parcul auto al DGP AMPOPAM
INVITAȚIE DE PARTICIPARE cu privire la achiziționarea unui număr de 12 polițe facultative de tip CASCO pentru autoturismele din parcul auto al DGP-AMPOP din cadrul MADR
TERMENUL LIMITĂ DE SOLICITARE DE CLARIFICĂRI: 08.05.2015 TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 12.05.2015 - Ora 12.00 DATA DESCHIDERII OFERTELOR:12.05.2015 - Ora: 13.00
TERMENUL LIMITĂ DE SOLICITARE DE CLARIFICĂRI: 08.05.2015 TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 12.05.2015 - Ora 12.00 DATA DESCHIDERII OFERTELOR:12.05.2015 Ora: 13.00
ANUNT DE ANULARE a procedurii atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot
ANUNT DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractului de servicii de monitorizare ştiinţifică a proiectelor pilot
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuire acord-cadru de servicii de organizare de evenimente
Pagina 1 din 2