Ghidul Solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI 2016

 

 

 ORDIN nr. 940 din 18.10.2016 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor II.3 şi II.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Ordinul nr. 974 din 29.11.2016 pentru pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 si IV.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008/15.12.2016

Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html

Note justificative aferente Ghidurilor pentru Masurile I.6, I.23, II.2 si IV.4 (Decembrie 2016).

GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

index.jpg Anexe la Masura I.6 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 - MASURA I.23  - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine

         index.jpgAnexe la Masura I.23 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură

         index.jpg Anexe la Masura II.2 Decembrie 2016

        

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (SCAN);

     GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei;

      index.jpg   Anexe la Masura II.3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (SCAN);

      GHIDUL SOLICITANTULUI  MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă;

      index.jpg Anexe la Masura II.4    


GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10  - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000)

Anexe la Masura II.10


GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 - MASURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

index.jpg Anexe la Masura IV.4 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.1 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură - sesiunea 2

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3


Descarcă ataşamente

Cerere-de-finantare-Sprijin-pregatitor-M-III.1-editabil.docx
Anexa-Contract-finantare-Sprijin-Pregatitor.docx
Anexa-8-Notificare-de-solicitare-a-inf-suplimentare.docx
Anexa-9-Instructiune-achizitii-pentru-sprijin-pregatitor.docx

MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti - cod manual: M 01 - e.II. r.0.

ORDIN 805 din 11 mai 2016


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 (pdf search)

Contract de finanțare           Contract de finanțare (pdf search)

Cerere de finanțare             Cerere de finanțare

Formular Strategia de Dezvoltare Locală       Formular Strategia de Dezvoltare Locală