Ghidul solicitantului masuri noi - consultare publica

Draft - Ghidul pentru Grupurile de acțiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit 2014-2020.pdf (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.2 - Servicii de Consiliere.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentruMăsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de naturăa tehnică, științifică. juridică, ecologică sau economică pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura VI.1 - Control și executare.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura VI.2 - Colectarea Datelor.docx (publicat in 21.03.2017)