Vineri, 25 Mai 2018 11:19

Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin POPAM 2014-2020 Recomandat

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020