Actualizare PLAN ANUAL DE LUCRU PENTRU ANUL 2019 cu privire la măsura VI.1 lit. (e)
Având în vedere finalizarea implementării proiectului "Dezvoltarea capacităţii de prevenire şi de investigare a situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene - DeCInCo_UE" co-finanţat prin Programul Hercule III 2014-2020 de către OLAF, Acţiunea "Law Training and Studies" vă punem la dispozitie ataşat: - Ghidul practic privind regulile de evitare a situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese spre informare şi valorificare în activităţile specifice de utilizare a fondurilor europene. - Consolidarea capacităţii de identificare a incompatibilităţilor şi conflictelor de interese în managementul de proiect. studiu comparat: Lituania, Grecia, Portugalia şi România,
Actualizare Plan Anual de Lucru pentru Anul 2019 cu privire la Măsura II.10.pdf
Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță ca intenționează lansarea unei noi sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, în a doua jumătate a lunii iulie 2019, pentru pierderile de venit înregistrate în anii 2018 și 2019. PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 - STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI BAZATE PE CUNOAȘTERE MĂSURA II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu Alocarea financiară totală estimată pentru apelul care va fi lansat va…
Pagina 3 din 29