În perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2014, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, participă la Târgul Internaţional de produse şi echipamente pentru agricultură INDAGRA 2014. Vă aşteptăm la standul 3, platforma 12 (intrarea A), în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo. DGP-AMPOP are ca obiective principale implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 şi a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, în vederea promovării unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern şi asigurării unui pescuit durabil, ţinând seama în mod echilibrat de aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea…
În Monitorul Oficial nr. 739/10.10.2014 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1453/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013.
Luni, 22 Septembrie 2014 13:11

DECIZIE 245 din 22 septembrie 2014

Începând cu data prezentei decizii, solicitările beneficiarilor de prelungire a termenului de execuţie a proiectului peste 24 de luni, astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă, nu se mai aprobă. DECIZIE din 22 septembrie 2014 (143 KB)
Conform prevederilor OUG nr. 74/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 222, lit. c), avansul se poate acorda: “…de până la 100% din valoarea totala eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată. Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, in termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.” În cazul in care beneficiarul optează pentru plata avansului de până la 100% din valoarea totala eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, acesta va depune o cerere de plată pentru avans. Avansul se justifică,…
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea…
AXA - Masura Nume beneficiar Numar cerere finantare Valoare cerere de finantare Valoare nerambursabil Status Punctaj obtinut 1 2.1. SC ROMAVET INVEST. SRL RO 21 310513 07 34 0554 8.619.156,00 4.124.924,00 Selectat cu finantare 79.66 2 2.1. SC FLORENA HOUSE SRL RO 21 150513 02 38 0504 1.327.934,00 643.768,20 Selectat cu finantare 78.00 3 2.1. SC PISCICOLA SARINASUF SRL RO 21 280513 02 38 0523 2.400.202,09 963.532,63 Selectat cu finantare 78.00 4 2.1. SC SILVER FORELLE SRL RO 21 310513 07 21 0574 7.917.624,03 3.649.576,45 Selectat cu finantare 77.66 5 2.1. SC PISCICOLA SA BOTOSANI SRL RO 21 300413 04…
Nr. crt. Axă prioritară Măsura Solicitant Nr. Cerere de finanţare Valoarea Cererii de finanţare(lei) Valoarea ajutorului public nerambursabil(lei) Punctaj obţinut în urma etapei de soluţionare a contestaţiilor 1 2 2.1. SC ROMAVET INVEST. SRL RO 21 310513 07 34 0554 8,619,156.00 4,124,924.00 79.66 2 2 2.1. SC FLORENA HOUSE SRL RO 21 150513 02 38 0504 1,327,934.00 643,768.20 78.00 3 2 2.1. SC PISCICOLA SARINASUF SRL RO 21 280513 02 38 0523 2,400,202.09 963,532.63 78.00 4 2 2.1. SC SILVER FORELLE SRL RO 21 310513 07 21 0574 7,917,624.03 3,649,576.45 77.66 5 2 2.1. SC PISCICOLA SA BOTOSANI SRL RO…
Începând cu 20 martie 2014, conform Ordinului nr. 430 din 20.03.2014 privind modificarea Anexei nr. 4 a Ordinului nr.17/25.01.2013 pentru aprobarea Manualelor de proceduri aferente POP 2007-2013, întră în vigoare INSTRUCŢIUNEA privind PROCEDURA SIMPLIFICATĂ de achiziţii aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013 INSTRUCŢIUNE privind PROCEDURA SIMPLIFICATĂ de achiziţii aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013 (1,44 MB - valabil de la 20.03.2014)
Cereri de finantare selectate in cadrul Axei 2 - Masura 2.1 - sesiunea inchisa din data de 31.05.2013(265 KB)
Având în vedere perioada scurtă pentru implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aducem la cunoştinţa beneficiarilor POP 2007-2013, că declaraţiile de eşalonare rectificative vor fi acceptate numai în cazul în care vor fi însoțite de o notă justificativă fundamentată pe motive întemeiate care să susțină rectificarea. În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin.1 paragraful 3 coroborat cu prevederile art. 4.2 alin.3 din Anexa I la Contractul de finanțare și în funcție de monitorizarea efectiva a stadiilor de implementare a contractelor - AM POP poate NOTIFICA beneficiarul în sensul necesității urgentării depunerii cererilor de rambursare, sub sancțiunea rezilierii contractelor și respectiv…
Pagina 28 din 29