Joi, 17 Octombrie 2019 12:31

Anunt publicare Ordin 497/02.10.2019 Recomandat

Vă facem cunoscut faptul că în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 845 din 17.10.2019 a fost publicat următorul act normativ:

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 497 din 2 Octombrie 2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020