Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță prelungirea, până la data de 22.01.2016 a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, având alocată pentru această sesiune suma de 1.066.800,00 euro. Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale POPAM,…
Joi, 03 Decembrie 2015 17:25

Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea, în data de 03.12.2015, a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru următoarea măsură pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit și acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM): Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, având…
Pagina 5 din 5