Imprimă această pagină
Joi, 03 Decembrie 2015 17:25

Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea, în data de 03.12.2015, a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru următoarea măsură pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit și acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM):

Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, având alocată pentru această sesiune suma de 1.066.800,00 euro.

Durata sesiunii închise: 03.12.2015 – 05.01.2016.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale POPAM, în intervalul orar 8.30-16.30. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în Ghidului Solicitantului. DGP- AMPOPAM va notifica în scris pe pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediile Compartimentelor Regionale.