Miercuri, 05 Iulie 2017 13:50

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIDEREA APELULUI NR.2, DESCHIS ÎN DATA DE 04.07.2017 PENTRU MĂSURA II.3– INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ – EFICIENŢA RESURSELOR, REDUCEREA UTILIZĂRII DE APĂ ŞI SUBSTANŢE CHIMICE, SISTEME DE RECIRCULARE Recomandat

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIDEREA APELULUI NR.2, DESCHIS ÎN DATA DE 04.07.2017 PENTRU MĂSURA II.3– INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ – EFICIENŢA RESURSELOR, REDUCEREA UTILIZĂRII DE APĂ ŞI SUBSTANŢE CHIMICE, SISTEME DE RECIRCULARE PENTRU REDUCEREA LA MINIMUM A UTILIZĂRII APEI

Cod apel: POPAM/147/2/3/Articolul 48 alineatul 1 lit. (j) Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei

 

Datorită identificării unei erori privind unul din criteriile de selecție din Anexa 5 – Grila de selecție, punctul 1 - Contribuţia proiectului la creșterea producției în acvacultură din Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul MADR nr. 167/22.05.2017, apelul se închide astăzi 04.07.2017, ora 20:00 și va fi deschis imediat ce erorile vor fi remediate.