ARHIVA 2012 - Ghidul solicitantului

ARHIVA - GHIDUL SOLICITANTULUI 2012

 

ANEXE LA GHIDURI IN FORMAT EDITABIL (2,55 MB)

AXA PRIORITARĂ 1: MĂSURI DE ADAPTARE A FLOTEI DE PESCUIT COMUNITARE

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 1.3 „Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate” (562 KB)

ANEXE - Masura 1.3 (17,7 MB)

Interpretarea articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 (213 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 1.4 „Pescuitul de coastă la scară redusă“ (486 KB)

ANEXE - Masura 1.4 (5,03 MB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 1.5 „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”
- 1.5.a: Indemnizaţii ne-reînnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel puţin 12 luni ca pescari
- 1.5.b: Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipată
(479 KB)

ANEXE - Masura 1.5a si 1.5b (6,26 MB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 1.5 „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”
- Acţiunea c – Prime individuale acordate pescarilor cu vârsta sub 40 de ani în baza alin.(2), art.27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
(495 KB)

ANEXE - Masura 1.5c (9,24 MB)

AXA PRIORITARĂ 3: MĂSURI DE INTERES COMUN

ERATA LA GHIDUL SOLICITANTULUI (174 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.1 „Acţiuni colective” (35,9 MB)

Modalitatea de calcul a primelor pentru Acţiunea "Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători" din cadrul Masurii 3.1 „Acţiuni colective” (157 KB)

ANEXE - Masura 3.1 (43,0 MB)

 

ERATA LA GHIDUL SOLICITANTULUI (174 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.2 „Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice” (19,8 MB)

ANEXE - Masura 3.2 (29,9 MB)

 

ERATA LA GHIDUL SOLICITANTULUI (174 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.3 „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi” (21,3 MB)

ANEXE - Masura 3.3 (29,9 MB)

 

ERATA LA GHIDUL SOLICITANTULUI(174 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.4 „Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare” (19,7 MB)

ANEXE - Masura 3.4 (25,8 MB)

 

ERATA LA GHIDUL SOLICITANTULUI(174 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.5 „Acţiuni pilot” (20,8 MB)

ANEXE - Masura 3.5 (27,8 MB)

AXA PRIORITARĂ 4

1. Cerere de rambursare;
2. Cerere de rambursare TVA;
2. Evidenţa cheltuielilor;
3. Formular de identificare financiară;
4. Raport de Progres.

Descarca documentele (615 KB)