Imprimă această pagină

Comitet de Monitorizare POPAM 2014-2020

Ordin 309 din 20 Mai 2019 privind Modificarea Anexei OMADR nr.322/17.03.2016 privind aprobarea componenței și Regulamentului de funcționarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.pdf

  Ordin 67 din 21 ianuarie 2019 privind Modificarea Anexei OMADR nr.322/17.03.2016 privind aprobarea componenței și Regulamentului de funcționarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.pdf

  Ordin 589 din 20 aprilie 2018 privind Modificarea Anexei OMADR nr.322/17.03.2016 privind aprobarea componenței și Regulamentului de funcționarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.pdf

Instrucțiune de lucru nr. 50 privind modificarea manualului de procedură Propunere de completare /modificare a Manualului de Procedură Operațională pentru "Sprijin pentru funcționarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020".pdf (publicat in 17.11.2017)

Ordin 322 din 17 martie 2016.pdf

Ordin 44 din 11 ianuarie 2016.pdf

Ordin 25 din 07 ianuarie 2017.pdf

M1-02 Procedura Operationala pentru "Sprijin pentru functionarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020".pdf

Anunt selectie membrii Comitet de Monitorizare POPAM 2014 - 2020.pdf

rar.jpg Anexe Comitet de Monitorizare.rar

 

 

Decizii Comitet de Monitorizare

 

 Decizie CM 32 din 2020 privind propunerea de modificare POPAM 2014-2020 versiunea 7.2.pdf (publicat in 10.02.2020)

    Anexa CM 32 din 2020 privind propunerea de modificare POPAM 2014-2020 versiunea 7.2.pdf (publicat in 10.02.2020)

 Decizie CM 31 din 2019 privind propunerea de modificare POPAM 2014-2020 versiunea 6.1.pdf (publicat in 15.10.2019)

    Anexa Decizie CM 31 din 2019 privind propunerea de modificare POPAM 2014-2020 versiunea 6.1.pdf (publicat in 15.10.2019)

  Decizie CM nr. 30 /2019 privind aprobarea „criteriilor de selecție” pentru implementarea Măsurii III.4 - Acțiuni de cooperare PU4: Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale.pdf (publicat 16.07.2019)

  DECIZIE CM nr.29 /2019 privind aprobarea Minutei celui de-al VII -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 24.07.2019)

DECIZIE CM nr.29 /2019 ANEXA.pdf (publicat in 24.07.2019)

  Decizie CM 28 din 2019 privind aprobarea Raportului anual de implementare (RAI) 2018 a Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM).pdf (publicat in 06.06.2019)


DECIZIE CM nr.27 /2019 privind aprobarea Minutei celui de-al VI -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 06.05.2019)

DECIZIE CM nr.27 /2019 ANEXA.pdf (publicat in 06.05.2019)

DECIZIE CM nr.26 /2018 privind includerea FEDERAȚIEI GRUPURILOR LOCALE PENTRU PESCUIT Galați în Comitetul de Monitorizare (CM) al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 ca membru cu drept de vot.pdf (publicat in 06.12.2018)

DECIZIE CM nr.25 /2018 privind modificarea calității de membru cu drept de vot a Autorității de Certificare și Plată în cea de membru cu statut de observator permanent în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 06.12.2018)

       Sinteza deciziilor CM 6 POPAM.pdf (publicat in 06.12.2018)

Decizie CM 24 din 2018 privind aprobarea Minutei celui de-al V -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 17.07.2018)

         Anexa Decizie CM 24 din 2018 privind aprobarea Minutei celui de-al V -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 17.07.2018)

Decizie CM 23 din 2018 privind moddificarea POPAM 2014-2020.pdf (publicat in 30.05.2018)

Decizie CM 22 din 2018 privind aprobarea Raportului anual de implementare (RAI) 2017 a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.pdf (publicat in 30.05.2018)

   Sinteza deciziilor CM 5 POPAM.pdf (publicat in 30.05.2018)

 Decizie CM 21 din 2018 privind modificarea POPAM 2014-2020.pdf (publicat in 25.01.2018)

 Decizie CM 20 din 2017 privind aprobarea Minutei celui de-al IV -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 08.01.2018)

Anexa Decizie CM 20 din 2017 privind aprobarea Minutei celui de-al IV -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.pdf (publicat in 08.01.2018)

  Decizie CM 19 din 2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Monitorizare al POPAM 2014-2020 (publicat in 17.11.2017)

Decizie CM 18 din 2017 privind aprobarea Minutei celui de-al III -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (publicat in 02.08.2017)

         Anexa Decizie CM 18 din 2017 privind aprobarea Minutei celui de-al III -lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (publicat in 02.08.2017)

 Decizie CM 17 din 2017 privind aprobarea Raportului anual de implementare (RAI) 2016 a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (publicat in 29.05.2017)

           RAPORT ANUAL PENTRU  PUNEREA ÎN APLICARE FEPAM - 2016 - Rezumat pentru cetățeni (publicat in 29.05.2017)

Decizia CM nr. 16 din 2017 privind aprobarea criteriilor de selecție pentru AT (publicat in 26.05.2017)

Decizie CM 15 din 2017 privind aprobarea criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurii II.1 - Inovare, art.47, din PU2: Investitii productive in acvacultura (publicat in 28.03.2017)

 Decizie CM 14 din2017 privind aprobarea criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurii II.7 - Cresterea potentialului siturilor de acvacultura, art.51, lit.a) si lit.b) din PU2: Investitii productive in acvacultura (publicat in 28.03.2017)

 Decizie CM 12 din 2016 privind aprobarea Minutei celui de-al II-lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Decizie CM 11 din 2016 privind aprobarea Strategiei de Promovare şi Comunicare pentru POPAM 2014-2020

Decizie CM 10 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a operaţiunilor în cadrul măsurilor ce vor fi lansate în sesiunile din anul 2016

Decizie CM 9 din 2016 privind aprobarea Raportului anual de implementare (RAI) 2014-2015 a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

RAPORT ANUAL PENTRU  PUNEREA ÎN APLICARE FEPAM - 2015 - Rezumat pentru cetățeni

Decizie CM 8 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurii III.1 Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private - sesiunea a II-a

Decizie CM 7 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurilor III.2 si II.10

Decizie CM 6 din 2016 - Minuta primului Comitet de Monitorizare POPAM 2014-2020

Lista participantilor CM1 POPAM

Sinteza deciziilor CM1 POPAM

Prezentarea Evaluarii ex-ante a POPAM

Prezentarea CM POPAM 2014-2020


ORDIN 322 din 17 martie 2016 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Monitorizare a Programului Operational pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Decizie CM 5 din 2016 de aprobare a modificarii POPAM 2014-2020 cu clarificarea formulei de calcul pentru Natura 2000 respectiv cu eliminarea DGACI ca OI pentru POPAM 2014-2020

Decizie CM 4 din 2016 de aprobare a criteriilor de selectie pentru control, colectare date si CISE

Decizie CM 3 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectia operatiunilor in cadrul masurilor ce vor fi lansate in cadrul sesiunii din 2016

Decizie CM 2 din 2016 privind validarea Criteriilor pentru selecția operațiunilor în cadrul Măsurii III.1 "Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private"

Decizie CM 1 din 2016 privind validarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Monitorizare al POPAM 2014-2020