DGP AM POPAM vă invita sa participati la evenimentul de promovare a măsurilor finanțate din POPAM 2014-2020 care va avea loc în data de 20.02.2019 in București (conform agendei anexate)La acest eveniment sunt invitați să participe: potențiali și actuali beneficiari ai POPAM, parteneri economici și sociali, reprezentanți ai administrației publice centrale si locale, ai mediului academic, universitar precum și reprezentanți ai societății civile.
În vedere promovării oportunităților de finanțare puse la dispoziția României prin intermediul Fondului European de Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 2014-2020, DGP AM POPAM anunță organizarea în perioada 20 februarie- 14 martie 2019 a unei caravane naționale de promovare a măsurilor lansate din POPAM.Evenimentele se vor desfășura conforma planului anexat.
Pagina 2 din 7