Imprimă această pagină

ARHIVA 2016 - Ghidul solicitantului

ARHIVA 2016 - Ghidul solicitantului

 

ORDIN nr. 940 din 18.10.2016 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor II.3 şi II.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Ordinul nr. 974 din 29.11.2016 pentru pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 si IV.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008/15.12.2016

Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : https://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html

Note justificative aferente Ghidurilor pentru Masurile I.6, I.23, II.2 si IV.4 (Decembrie 2016).

NOTĂ privind remedierea unor erori materiale şi efectuării altor modificări la ghidurile solicitantului pentru măsurile 1.6, 1.23, ll.2, ll.10 şi IV.4

ORDIN nr. 883 din 03.08.2016 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor 1.6, 1.23, 11.2, 11.10 şi IV.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI -Republicat  - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

Anexe la Masura I.6

GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit(publicat in data de 15.12.2016)

index.jpg Anexe la Masura I.6 Decembrie 2016

GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA I.23  - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine

         Anexe la Masura I.23

GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine (publicat in data de 15.12.2016)

index.jpgAnexe la Masura I.23 Decembrie 2016

 GHIDUL SOLICITANTULUI -Republicat - MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură

         Anexe la Masura II.2

         index.pngAnexa C editabila varianta modificata

GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură(publicat in data de 15.12.2016)

index.jpg Anexe la Masura II.2 Decembrie 2016

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (SCAN);

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei;

index.jpg Anexe la Masura II.3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (SCAN);

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă;

index.jpg Anexe la Masura II.4

GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000)

Anexe la Masura II.10

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 (pdf search)

ORDIN 849 din 12 iulie 2016

Contract de finanțare           Contract de finanțare (pdf search)

Cerere de finanțare             Cerere de finanțare

Formular Strategia de Dezvoltare Locală       Formular Strategia de Dezvoltare Locală

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 MASURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură (publicat in data de 15.12.2016)

index.jpgAnexe la Masura IV.4 Decembrie 2016

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Anexe la Masura IV.4