Vineri, 04 Decembrie 2015 14:03

Ghidul Solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - Măsura III.2. şi III.3. - versiunea 2 (publicat in 24.04.2018)

Ordinul 592 din 24.04.2018 pentru aprobarea Ghidului pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit (publicat in 24.04.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.1 Inovare.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.1 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.2 Servicii de consiliere.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.2 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.6.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.15 -LIMITAREA IMPACTULUI PESCUITULUI ASUPRA MEDIULUI MARIN ȘI ADAPTAREA PESCUITULUI LA PROTECȚIA SPECIILOR (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.15 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.17: Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.17 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 171 din 28.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.21 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.22.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1389 din 24.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpgAnexe la Masura I.23.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.1 - Inovare (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 164 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură versiunea 3.pdf (publicat in data de 13.08.2018)

index.jpg Anexe la Masura II.2.rar (publicat in data de 13.08.2018)

Ordinul 1258 din 17.07.2018.pdf (publicat in 13.08.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură versiunea 4.pdf (publicat in data de 17.10.2019)

index.jpg Anexe la Masura II.2.rar (publicat in data de 17.10.2019)

Ordinul 497 din 02.10.2019.pdf (publicat in 17.10.2019)

Ultima modificare Joi, 17 Octombrie 2019 12:31