Imprimă această pagină
Vineri, 04 Decembrie 2015 14:03

Ghidul Solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - Măsura III.2. şi III.3. - versiunea 2 (publicat in 24.04.2018)

Ordinul 592 din 24.04.2018 pentru aprobarea Ghidului pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit (publicat in 24.04.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.1 Inovare.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.1 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.2 Servicii de consiliere.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.2 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.6.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.15 -LIMITAREA IMPACTULUI PESCUITULUI ASUPRA MEDIULUI MARIN ȘI ADAPTAREA PESCUITULUI LA PROTECȚIA SPECIILOR (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.15 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.17: Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.17 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 171 din 28.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.21 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.22.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1389 din 24.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpgAnexe la Masura I.23.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.1 - Inovare (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 164 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură versiunea 4.pdf (publicat in data de 17.10.2019)

index.jpg Anexe la Masura II.2.rar (publicat in data de 17.10.2019)

Ordinul 497 din 02.10.2019.pdf (publicat in 17.10.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI  MASURA II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000).pdf (Publicat in 01.08.2019)

Anexe la Masura II.10.zip (Publicat in 01.08.2019)

Ordinul 421 din 25.07.2019.pdf (Publicat in 01.08.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI  MASURA III.4 - Activități de cooperare.pdf (Publicat in 11.11.2019)

Ordinul 508 din 11.10.2019.pdf (Publicat in 11.10.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI  MASURA IV.4 - PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ.pdf (Publicat in 19.06.2019)

index.jpg Anexe la Masura IV.4.rar (Publicat in 19.06.2019)

Ordinul 271 din 10.04.2019.pdf (Publicat in 19.06.2019)

Ultima modificare Joi, 14 Noiembrie 2019 13:28