Joi, 06 Aprilie 2017 17:18

Arhiva Ghiduri Consultare Publica

Scris de

Draft - Ghidul pentru Grupurile de acțiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit 2014-2020.pdf (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.1: Inovare.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.1: Inovare.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.2 - Servicii de Consiliere.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.docx (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.17: Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.17: Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.21:Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.21:Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.zip (publicat in 12.04.2017)

 Draft - Ghidul pentru Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.docx (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 23.07.2018)

 Anexe Ghidul pentru Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.docx (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.pdf (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru MĂSURA: II.1 Inovare.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru MĂSURA: II.1 Inovare.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.pdf (publicat in 19.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.docx (publicat in 19.06.2018)

Anexe Ghidul pentruMăsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.rar (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentruMăsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura: II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentruMăsura: II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.pdf (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.docx (publicat in 25.06.2018)

Anexe Ghidul pentru Măsura :II.3 Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.rar (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Mãsura :II.4 Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Mãsura :II.4 Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.4 Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.pdf (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :II.4 Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.docx (publicat in 25.06.2018)

Anexe Ghidul pentruMăsura :II.4 Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.rar (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.pdf (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică. juridică, ecologică sau economică pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică. juridică, ecologică sau economică pentru fermele de acvacultură.pdf (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică. juridică, ecologică sau economică pentru fermele de acvacultură.docx (publicat in 23.07.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru MĂSURA: II.10 Acvacultura care funizează servicii de mediu.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru MĂSURA: II.10 Acvacultura care funizează servicii de mediu.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru MĂSURA: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru MĂSURA: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare)- Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri).pdf (publicat in 03.04.2017)

- Cerere de Finanțare Ghid Măsura III.2.pdf (publicat in 03.04.2017)

- Contract de Finanțare Ghid Măsura III.2.pdf (publicat in 03.04.2017)

- Strategia de dezvoltare locală Ghid Măsura III.2.pdf (publicat in 03.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura: IV.1 Planuri de producție și comercializarer.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura: IV.1 Planuri de producție și comercializare.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura: IV.3 Măsuri de marketing.pdf (publicat in 12.04.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura: IV.3 Măsuri de marketing.zip (publicat in 12.04.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.pdf (publicat in 22.03.2017)

Anexe Ghidul pentru Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.rar (publicat in 22.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvcaultură.pdf (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvcaultură.docx (publicat in 25.06.2018)

Anexe Ghidul pentruMăsura :IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvcaultură.rar (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvcaultură.pdf (publicat in 18.02.2019)

Anexe Ghidul pentruMăsura :IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvcaultură.rar (publicat in 18.02.2019)

Draft - Ghidul pentru Măsura VI.1 - Control și executare.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura VI.2 - Colectarea Datelor.docx (publicat in 21.03.2017)

Draft - Ghidul pentru Măsura :VIII.1 Supravegherea Maritimă Integrată.pdf (publicat in 25.06.2018)

Draft - Ghidul pentru Măsura :VIII.1 Supravegherea Maritimă Integrată.docx (publicat in 25.06.2018)

Anexe Ghidul pentruMăsura :VIII.1 Supravegherea Maritimă Integrată.rar (publicat in 25.06.2018)