Manuale de proceduri in vigoare - POPAM 2014-2020

 

  M01-e.II.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

Instructiune privind modificarea M01

CERERE DE PLATĂ ŞI CERERE DE RAMBURSARE (EDITABIL)

EVIDENȚA CHELTUIELILOR (EDITABIL)

RAPORT DE PROGRES (EDITABIL)

M03-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru introducerea, modificarea sau abandonul procedurilor.pdf (publicat pe 25.06.2018)

  Instructiunea nr.59 pentru modificarea manualului de proceduri M03 din 25.06.2018.pdf (publicat pe 25.06.2018)

M04-e.I.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru tehnologia informației.pdf (publicat pe 13.07.2017)

Instructiunea nr.37 pentru modificarea manualului de proceduri M04 din 13.04.2017.pdf (publicat pe 13.07.2017)

M05-e.I.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare POPAM.pdf (publicat pe 28.06.2017)

Instructiune de lucru nr.33 pentru modificarea M05-e.l.r.1 din 28.06.2017 (publicat pe 28.06.2017)

M6 e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit și rapoarte de misiune ale ACP.pdf (publicat pe 11.04.2017)

Instructiunea nr.18 pentru modificarea manualului de proceduri M06 din 11.04.2017.pdf (publicat pe 11.04.2017)

M07-e.VI.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contractare.pdf (publicat pe data de 19.09.2018)

        Anexe M07-e.VIr.0.pdf (publicat pe data de 19.09.2018)

       Ordinul nr.1381 din 18.09.2018.pdf (publicat pe data de 19.09.2018)

       Anexe M07-e.VI.r.0: Anexa nr. 8  Nota explicativa.doc (publicat pe data de 19.09.2018)

       

M08-e.l.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013

 Instructiune privind modificarea M08

 
 

M10-e.V.r2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare.pdf (publicat in 06.09.2019)

        Instructiunea de lucru nr.77 privind modificarea M10 din 06.09.2019.pdf (publicat in 06.09.2019)

          rar.jpg Anexe M10-e.V.r2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare.rar (publicat in 06.09.2019)

M11-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru planificare si raportari financiare.pdf (publicat in 12.05.2017)

ORDIN 141 din 11 mai 2017 (publicat pe data de 12.05.2017)

      rar.jpg Anexe M11-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru planificare si raportari financiare (publicat pe data de 12.05.2017)

M12-e.III.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru asistenta tehnica.pdf  (publicat pe data de 14.01.2020)

       Instructiunea de lucru nr.78 privind modificarea M12 din 18.12.2019.pdf (publicat pe data de 14.01.2020)

         ORDIN 11 din 14 Ianuarie 2020.pdf (publicat pe data de 14.01.2020)

 M13-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru soluționarea contestațiilor

 Instructiune nr.41

M14- e.I.r.1: Manual de procedură pentru elaboarea ghidului solicitantului și lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare.pdf

         Instructiune nr.25 privind modificarea M14.pdf

 M15-e.II.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambursare.pdf (publicat pe data de 26.09.2018)

       rar.jpg Anexe M15-e.II.r.3 editabile (publicat pe data de 26.09.2018)

        Instructiunea nr.63 privind modificarea M15 din 26.03.2018.pdf (publicat pe data de 26.09.2018)

M16-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru activitatea de gestionare a riscurilor (publicat pe 20.06.2017)

         Instructiunea nr.28 privind modificarea M16 din 20.06.2017 (publicat pe 20.06.2017)

 M17-e.II.r.0 MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea procesului de atribuire a contractelor de achiziții.pdf (publicat pe 11.03.2019)

          Instructiune nr.71 privind modificarea M17 din 22.02.2019.pdf (publicat pe 11.03.2019)

         ORDIN 219 din 11 martie 2019.pdf (publicat pe data de 11.03.2019)

MANUAL DE PROCEDURĂ pentru elaborarea declaratiei de gestiune si a rezumaturlui anual.pdf (publicat in 25.02.2019)

         Instructiune de lucru nr. 72 din 25 februarie 2019.pdf (publicat in 25.02.2019)

M19 - e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ privind supravegherea funcțiilor delegate.pdf (publicat in 09.05.2017)

       Anexe M19 - e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ privind supravegherea funcțiilor delegate.pdf (publicat in 09.05.2017)

       Ordinul 132 din 08.05.2017 pdf (publicat in 09.05.2017)

M20-e.II.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri).pdf (publicat pe data de 14.12.2017)

          Instructiune de lucru nr.53 din 12.12.2017- modificare M20-e.lI.r.1.pdf (publicat pe data de 14.12.2017)

         Anexe  M20-e.II.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2.pdf (publicat pe data de 14.12.2017)

          rar.jpg Anexe M20-e.II.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) editabile.rar  (publicat pe data de 14.12.2017)

M21-e.II.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru efectuarea plăților (SCAN).pdf (publicat pe data de 21.02.2019)

        Instructiune de lucru nr.70 din 15.02.2019- modificare M21-e.l.r.3.pdf (publicat pe data de 21.02.2019)

         Ordinul 196 din 20.02.2019 pdf (publicat pe data de 21.02.2019)

M22-e.I.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contabilitate.pdf (publicat pe data de 25.03.2019)

           Instructiune de lucru nr.73 din 25.03.2019- modificare M22-e.l.r.1.pdf (publicat pe data de 25.03.2019)

        Anexe M22-e.I.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contabilitate.pdf (publicat pe data de 25.03.2019)

M23-e.I.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru activitatea de control.pdf (publicat pe 06.06.2018)

           Instructiunea nr. 57 privind modificarea M23 din 05.06.2018.pdf (publicat pe 06.06.2018)

         Anexe M23-e.I.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru activitatea de control.pdf (publicat pe 06.06.2018)

M24-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru elaborarea declaratiei de cheltuieli .pdf (publicat in 12.05.2017)

ORDIN 140 din 11 mai 2017.pdf (publicat pe data de 12.05.2017)

      rar.jpg AnexeM24-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru elaborarea declaratiei de cheltuieli .rar (publicat pe data de 12.05.2017)

M25-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru controlul financiar preventiv.pdf (publicat in 19.06.2017)

      ORDIN 131 din 08 mai 2017.pdf (publicat pe data de 19.06.2017)

M26-e.II.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare - implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit).pdf (publicat in 13.06.2019)

          Instructiunea nr.74 privind modificarea M26 din 13.06.2019.pdf (publicat in 13.06.2019)

              rar.jpg AnexeM26-e.II.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare - implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit).rar (publicat in 13.06.2019)

 

 

Mai multe din această categorie: « Instructiuni utilizare MySMIS Link-uri Utile »